1904’te Maraşlı mutasarrıf Mahmut Arif Paşa tarafından yaptırılmış ve Cumhuriyet döneminde Valilik binası olarak ta kullanılmıştır. Merkez Onikişubat İlçesinde yer alan Konak 2010 yılında projelendirilerek restore edilmiş ve Etnoğrafya Müzesi olarak hizmete açılmıştır.

        Türk konut mimarisinde orta sofalı olarak adlandırılan plan şemasına sahiptir.  İki katlı olan yapı Geleneksel Maraş konut mimarisinde olduğu gibi zemin kat ahşap hatıllı yığma taş duvar, üst ise bağdadi tarzda teknikle güneye ve batıya cumbalı olarak inşa edilmiştir. Üst katın güney cephesinde ahşap payanda ile desteklenen cumba ve üst katın batı cephesinin tamamında devam eden ahşap payandalar ile taşınan çıkmalar konağın en önemli özelliklerindendir.