APOSTİL
Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir.
Apostil’in kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiştir.
Apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir.
Apostil Onayını İlçe Kaymakamlıkları ve Valilik Hukuk Büroları yapmaktadır. Apostil`e taraf olmayan ülkelere ait bir belgeniz var ise Valilik Hukuk Bürolarının tasdiki yapılır. 

Savcılık Belgeniz var ise Cumhuriyet Başsavcılıklarına müracaat ediniz.

APOSTİL YAPILAN RESMİ BELGELER:
  • Apostil yapılacak olan belgede resmi mühür ve imza kesinlikle ıslak olmalıdır(e-imza, hazır kaşe imza, apostil yetkilisinin yerine atılan imza kabul edilmez.).
  • İçişleri Bakanlığı sisteminde imzalayan kişinin Apostil Yetkisi olması gerekir.
  • Apostil`li belgeyi kullanacağınız ülke Apostil`e taraf ülke olmalıdır.
  • Yukarıda sayılan koşullara uyan tüm resmi belgelere Apostil Tasdiki yapılır. (Savcılık Belgeleri hariç. Sadece savcılık belgeleri Cumhuriyet Başsavcılıklarından yapılır.