Geç Hititler döneminde yapılan Kahramanmaraş Kalesi, daha sonraları Asur, Med, Pers, Kapadok, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde çeşitli tamir ve ilaveler yapılarak günümüze kadar gelmiştir.

      Şehrin merkezinde yer alan kale, güney tarafı sivri ve yüksek, kuzey tarafı hafif meyilli bir tepe üzerinde kurulmuştur. Kare planlı burcun dış duvarları kesme, iç duvarları ise moloz taştır. Diktörtgen planlı olup, ortalama 170 cm. kalınlığında surlarla çevrilmiştir.  

     XVII. yüzyılda  kale kapısında yer aldığı belirtilen Maraş Aslanı başta olmak üzere, yapılan çalışmalarda Geç Hitit dönemine ait pek çok tarihî eser bulunmuştur.