YARDIM TÜRLERİNE GÖRE BAŞVURULARDA GEREKLİ BELGELER

Başvurularda yardım programlarına göre, aşağıdaki belgelerin dışında herhangi bir belge (tapu kaydı, araç kaydı, banka bilgisi, vergi kaydı vb) istenmez.

Hanede çekirdek aile fertleri haricinde yaşayan kişi varsa, Muhtarlıktan FORM-5 belgesi istenir.

Ancak Vakıf Mütevelli Heyetinin talebi üzerine (yardım başvurusunun değerlendirilmesinde bir kanaatin oluşamaması, başvuru sahibi hakkında herhangi bir ihbarın bulunması, inceleme esnasında sosyal yardım ve inceleme görevlisinin çevreden bilgi edinmesi gibi gerekli hallerde) aşağıdaki belgeler dışında Vakıf Mütevelli Heyetince gerekli görülen belgeler istenir. 

Başvuru formları ilgili Linklerden indirilerek, Muhtarlıklardan veya Vakıftan temin edilebilir. Müracaatlar doldurulacak başvuru formları ile yapılabileceği gibi, şahsen yazılacak imzalı durum beyan dilekçesiyle de yapılabilir. 

Başvuru evrakları elden vakfa teslim edilebileceği gibi, muhtarlıklara bırakılmak suretiyle de vakfa ulaştırılabilir. Muhtarlıklara bırakılan evraklar Vakıf görevlilerince alınarak işlemler başlatılmaktadır. 

Başvurularda Sorgu İzin Dilekçelerinin doldurulup, “izin veriyorum“ kısmının hanede yaşayan 18 yaş üzeri herkes tarafından imzalanmış olması, adres ve cep telefonu numaralarının belirtilmesi önemlidir. 

 

ONİKİŞUBAT SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI

Adres:Yavuz Selim Mh. Eczacı Aslan İspir Cd. No:19 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş
Telefon:(0344) 235 29 68
Fax:(0344) 235 29 66
E-mail:onikisubatsydv@gmail.com